Yazıcıya Arkadaşına

Doç.Dr. Ahmet Alanay

~ ÇOCUKLARDA BEL AĞRISINA DİKKAT!~
 

 


Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç.Dr. Ahmet Alanay uyarıyor !... Çocuklardaki bel ve sırt ağrıları erişkinlere göre daha ciddiye alınmalı. Çünkü çocuklardaki bel ağrıları önemli bir hastalığın habercisi olabilir!

Çocuklarda sırt ve bel ağrısının daha nadir görülmekle birlikte önemli bir
hastalığın habercisi olabileceğini ve bu nedenle erişkinlere göre daha
ciddiye alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ahmet  Alanay, 4-6 haftayı
geçen, istirahat ve ağrı kesici gibi önlemlere de cevap vermeyen ağrılarda
vakit geçirmeden doktora başvurmak gerektiğini söyledi.

On yaş altı çocuklarda bel ve sırt ağrısının  çok nadir görüldüğünü
belirten Doç.Dr.Ahmet Alanay, bel ağrısına; duruş bozuklukları gibi
mekanik faktörlerden tümörler gibi ciddi hastalıklara kadar çeşitli
faktörlerin neden olabileceğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:
"Eğer ağrı bir travma sonrası ani ortaya çıkmış ise öncelikle yumuşak doku
yaralanmaları, büyüme plağı kayması gibi nedenlere bağlı olabilir.
Genellikle bir travma sonrası  başlayıp  uzun süre devam eden kronik bel
ağrılarında ise omurga kırığı (spondilolizis) ve/veya omurga kayması
(spondilolistezis)  akla gelmelidir. Bu iki hastalık belirgin bir travma
olmadan da ortaya çıkabilir ve özellikle jimnastik ve benzeri sporlar ile
uğraşan çocuklarda daha sık görülebilir.

Çocuklarda bel ve sırt ağrısı özellikle geceleri artan, uykudan uyandıran
tarzda ise, bu bulgulara kilo kaybı, yorgunluk, nedeni açıklanamayan ateş
eşlik ediyorsa omurga ve omurilik tümörlerinin  veya enfeksiyonlarının
akla gelebileceğini belirten  Doç. Dr Alanay konuyla ilgili yaptığı
açıklamada "Bel ve sırt ağrısı ile birlikte kollara veya bacaklara yayılan
ağrı, kuvvet kaybı, uyuşukluk, hissizlik, idrar ve büyük abdest kaçırma
şikayetleri gibi omurilik basısı bulguları var ise yine tümör, enfeksiyon
ve omurilik içindeki anomaliler (lipom, diastematomyeli, Arnold-Chiari
malformasyonu) ön planda tutulmalıdır. Benzer bulgularla ortaya çıkan bel
fıtığı ise nadir olmakla beraber çocuklarda da görülebilir." dedi.

Ne zaman doktora başvurmalı

Özellikle ciddi olmayan bir travma sonrası veya kendiliğinden ortaya çıkan
hafif ağrılar da istirahat ve ağrı kesicilerle iyileşme sağlanabileceğini
ve  duruş bozukluğu olan çocuklarda duruşun düzeltilmesi ile ağrı ortadan
kalkabileceğini söyleyen Alanay,  4-6 haftayı geçen ve istirahat, ağrı
kesici gibi önlemlere cevap vermeyen hafif ağrılarda,  vakit geçirmeden
doktora başvurmak gerektiğini belirtti.  Çocuklardaki bel ve sırt
ağrısının erişkinlere göre daha ciddiye alınması gerektiğini ve
çoculardaki bel ağrısının önemli bir hastalık habercisi olabileceğinin
unutulmaması gerektiğini önemle vurgulayan Doç.Dr.Ahmet Alanay, ayrıca bel
ağrısı şiddeti ne olursa olsun beraberinde omurilik bası bulguları var
ise, ağrı bacaklara yayılıyorsa, kilo kaybı, ateş, gece ağrısı gibi
bulgular eşlik ediyorsa vakit geçirmeden bir doktora başvurmak gerekir
dedi.

Bel ağrısına neden olabilecek diğer faktörler:
Alanay, çocuklardaki bel ağrısının her zaman mekanik faktörler ve ciddi
omurga ve omurilik hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkmayacağını ve
bazen çeşitli emosyonel bozukluklar, ilişki kurmada ki güçlükler gibi
psikososyal nedenlere bağlı olarak görüleceğini belirtirken,  aşırı şişman
çocuklar, anne-baba ve arkadaşları ile  ilişkileri kötü olan çocuklar,
uzun süre televizyon seyreden, hareketsiz çocuklarda bel ağrısının daha
sık görüldüğü ifade etti.

Çocuk bel sağlığı açısından anne-babaların dikkat etmesi gereken unsurlar

- Çocuğa düzenli spor yapma alışkanlığı verebilmek; Özellikle kötü duruşu
olan çocuklar için annelerin sıklıkla yaptığı iş, çocuğu düzgün durması
için uyarmaktır. Oysa sık uyarılarla çocukların bu alışkanlıklarını
bertaraf etmek oldukça güçtür. Çocukların duruşlarını düzeltmek için en
önemli araç onları spor yapmaya teşvik etmektir ve vücutlarının diriliğini
sağlamak, kondisyonlarını arttırmaktır.

- Çocukların taşıdığı ağır sırt çantalarının hafifletilmesi için okul ve
öğretmenlerle işbirliği yapılmalı ve bu sorun beraberce ortadan
kaldırılmalıdır.

- Beslenme; İyi beslenmenin bel ağrısını azalttığı ve bunun aksine,
günümüz alışkanlığı olan ve fast-food diye tanımlanan ayak üstü atıştırma
şeklinde yapılan beslenmenin bel sağlığı açısından zararlı olduğu
bilinmektedir.

- Sigara; bel ağrısında sigaranın rolü olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle
özellikle genç erişkin çağdaki çocukları bu alışkanlıktan uzak tutmak
gerekir.

- Bel sağlığı eğitimi; bel sağlığımızı korumamız için gerekli kurallar,
örn: ağır yük taşımama, yük taşırken, otururken, ayakta dururken ideal
pozisyonlar gibi kuralların iyi bilinmesi ve daha küçük yaşlardan bu
eğitimin anne babalar tarafından verilmesi gerekir. Tabii ki bu kuralların
çocuklar tarafından iyi algılanabilmesi için öncelikle ebeveynler
tarafından iyi uygulanması gerekir.

18.03.2005   

 

   

Anasayfa