Kromozomlarım Nereden Geldi?

Dr. Engin Sayın  

  Ben kromozomlarımın yarısını annemden, diğer yarısını da babamdan aldım. Onlar da kendi anne ve babalarından, başka bir deyişle benim büyükanne-babalarımdan aldılar. Büyükanne ve babalar da kromozomlarını, mutlak bir eşitlikle, kendi anne ve babalarından aldılar. Bu süreç, 2, 4, 8, 16, 32, 64... şeklinde devam eder. Aynı satrancı bulan kişinin kraldan istediği; her bir satranç karesine bir buğday tanesinden başlayarak, ikinci kareye iki, üçüncü kareye dört.... buğday tanesi konularak istediği ödülün birkaç yıllık dünya buğday üretimini geçmesi gibi.

Bu temele dayanılarak iki bin yıl içerisinde kromozomlarımın kaç kişi tarafından taşınarak bana ulaştığı hesaplandığında dörtkatrilyonyüztrilyonüçyüzellibeşmilyarelliüçmilyonikiyüzdoksanaltıbin altıyüzyetmişiki (4.100.355.053.206.672) gibi inanılmaz bir sayı ortaya çıkmaktadır. Aslında bu sayı daha fazladır. Hesaplama yöntemi incelendiğinde anne-baba ile çocukları arasındaki yaş farkı oldukça abartılıdır. Tablo incelendiğinde ilk iki yüzyıl için bu yaş farkı 50, daha sonraki yıllar için 40 olarak alınmıştır ve oldukça fazladır. Bu rakam bir tek kişinin 2000 yılda kromozomlarının yaşadığı kişi sayısıdır. Bir başka deyişle benim ya da sizin ikibin yıllık süreç içerisinde kaç akraba tarafından taşınarak bizlere ulaşmasıdır.

İnsanlarda 46 kromozom vardır. 2n=46 şeklinde gösterilir. Normal vücut hücreleri anadan ve babadan gelen birer kromozom takımına sahiptir. Genler kromozomlar içindeki DNA bölümleridir. Canlılar doğar, büyür ve ölürler. Genler ölümsüzdür.

Primatların insanı içeren ailesinin adı Haminidae'dir. Bunlar yaygın olarak hominid adıyla tanımlanırlar. Birçok homo türlerinden en sonuncusu, yani günümüz insan türü Homo Sapiens 'tir. Geç palaeolitik zamanda, son buluşlara göre yüz bin yıldan beri yaşamaktadır. İki bin yıllık süre için yaptığımız hesaplama, yüz bin yıla kadar uzatılmalıdır. Yüz bin yıllık süre sadece h.sapiens için geçerlidir. H.sapiens'den önce de DNA ve genler olduğuna göre açıklanan hesaplama yöntemi 3 milyar yıl geriye kadar vardırılabilir. Dünya yaşı 4,5 milyar yıldır. İlk yaşamın da 3 milyar yıl öncesi başladığı kabul edilmektedir.

Günümüzde bile; Darwin 'le başlayan ve DNA, genler, enzimler, fosillerle doğruluğu kanıtlanan Evrim olayına, çeşitli nedenlerle karşı çıkılmaya çalışılmaktadır. Bugün dünya bilim çevrelerince tartışmasız kabul edilen evrim olayının eksik halkaları bulunmaya çalışılıyor. Okul kitaplarına yeniden Darwin ve evrim görüşlerinin eklenmesi, geçte olsa bir yanlışın, bir büyük eksikliğin giderilmesidir. Bir tek bakteri uygun koşullarda 16 dakikada bir bölünerek dörtkatrilyonyüzüçtrilyonluk sayıya yaklaşık 15 saatte ulaşır. Doğal dengeler olmasaydı, dünyamızın her noktasının bakterilerle dolması çok kısa zamanda gerçekleşirdi. 2, 4, 18, 16... kuralı bakteriler için geçerlidir.

Önerilen hesaplama ve düşünce yöntemi, evrim kuramını bir anlamda başka yönüyle destekler gözükmektedir..

Yıllar Kişi sayısı

2000 1

1950 2

1900 4

1850 8

1800 16

1860 32

1820 64

1780 128

1740 256

1700 512

1660 1024

1620 2048

1580 4096

1540 8192

1500 16384

1460 32768

1420 65436

1380 130872

1340 261744

1300 523488

1260 1046876

1220 2083742

1180 4167484

1140 8.234968

1100 16.469936

1060 32.939872

1020 65.879744

980 131.759488

940 263.518876

920 527.037752

880 1.054.075504

840 2.108.151008

800 4.216.302016

760 8.432.604032

720 16.865.208068

680 33.730.416136

640 67.460.832272

600 134.921.664544

560 269.843.329088

520 539.686.658176

480 1.079.373316552

440 2.158.746633104

400 4.317.493266208

360 8.634.986432416

320 17.269.972864832

280 34.539.945729664

240 69.067.891459328

200 138.135.782918646

160 256.271.565837292

120 512.543.131674584

80 1.025.086.263349168

40 2.050.172.526698336

0 4.100.355.053296672

(DÖRTKATRİLYONYÜZTRİLYONÜÇYÜZELLİBEŞMİLYAR ELLİÜÇMİLYONİKİYÜZ DOKSANALTIBİNALTIYÜZYETMİŞİKİ)

 

  

geri          anasayfa